www.swjozef.stargard.pl
Cel i oferta szkoły

Od 02 marca do 29 maja 2015 roku rozpoczyna się nabór do klas I w roku szkolnym 2015/2016.

Dodatkowe informacje w zakładce REKRUTACJA


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum KatolickiegoKonto bankowe do wpłacania za czesne:

na r-ek bankowy w ALIOR BANKU
nr 38 2490 0005 0000 4510 7210 2864


CEL SZKOŁY:

Zapewnienie młodemu człowiekowi świetnych warunków do rozwoju w trzech zasadniczych płaszczyznach: duchowej, intelektualnej i fizycznej, nie zaniedbując żadnej z nich. Służą temu:

przyjazna i życzliwa kadra pedagogiczna, wykształcona  i doskonale przygotowana do nauczania poszczególnych przedmiotów i do pełnienia ról wychowawczych;
program wychowawczy wspomagający ucznia;
nauczanie języków obcych oraz niektórych przedmiotów ogólnokształcących w zwiększonym wymiarze godzin tygodniowo;
wycieczki klasowe (raz w roku wycieczka zagraniczna);
możliwość korzystania z sali komputerowej;
możliwość rozwijania zdolności sportowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych i dziennikarskich.


SZKOŁA OFERUJE:

bezpieczeństwo ucznia w szkole;
kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia;
pełną współpracę z domem rodzinnym w trosce o młodego człowieka;
indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem;
rodzinną, domową atmosferę;
zakorzenienie w wartościach religijnych i patriotycznych;
dwa języki obce: angielski – 3 godz. lekcyjne tygodniowo, niemiecki – 2 godz. lekcyjne tygodniowo, każdy na dwóch poziomach zaawansowania
dodatkowo naukę języka francuskiego.

Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly