www.swjozef.stargard.pl
Aktualności w roku szkolnym 2017/ 2018

STÓŁ WIELKANOCNYKAZIUKIDZIEŃ ŚW. PATRYKA - DZIEŃ ANGLOJĘZYCZNYDZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE

Reprezentańci męskiej części klasy 2b przeprowadzili w naszej szkole wywiad z kobietami, w przeddzień ich święta. Rozmówczyniom postawiono dwa pytania:
- Jakim dniem jest dla Pani obchodzony 8 marca Dzień Kobiet?
- Jakie cechy ceni Pani u mężczyzn, a których nie toleruje?


Oto odpowiedzi:
pobierzKRESY WSCHODNIENASI MISTRZOWIE ORTOGRAFII, GRATULUJEMY!TŁUSTY CZWARTEKRAJD NA ORIENTACJĘ

W ostatnią sobote przed Bożym Narodzeniem uczennice naszej szkoły wzieły udział w organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące nr 1 rajdzie na orientacje ulicami naszego miasta. Dziewczęta brały udział w takiej imprezie po raz pierwszy, dlatego zebrana przez nie maksymalna ilość punktów w sposób szczególny zasługuje na podziw. Brawo!
Kolejny etap konkursu pod koniec roku szkolnego.MIKOŁAJ W KLASIE IIA

Grudzień to miesiąc wzajemnego obdarowywania się życzliwością i prezentami. Do klasy IIA Mikołaj przyszedł w tym roku jeden dzien wcześniej. Przyniósł podarki i pyszny tort. Dziekujemy Ci Świety Mikołaju :)JASEŁKA 2017ANDRZEJKI W KATOLIKUDZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCIOGNISKO NA BOBROWEJ POLANIE

Już ponad miesiąc nauki za nami więc klasa IIA wybrała sie na ognisko. A jak ognisko to najlepiej na Bobrowej Polanie. Były pieczone kiełbaski, były różnego rodzaju kalambury, były śpiewy i ogólnie sporo radości. Ale było! :)DZIEN NAUCZYCIELA W KATOLIKUTURNIEJ SZACHOWY

W pa?dzierniku jak co roku rozegrany zosta3TURNIEJ SZACHOWY o MISTRZA SZKÓ? GIMNAZJALNYCH, który zosta3 zorganizowany przez MDK w Stargardzie. Nasz? szko3e reprezentowa3uczen Zielski Hubert, który zaj?3 III miejsce. GRATULUJEMY.RÓ?ANIEC DO GRANICKONKURS RELIGIJNY O CZESTOCHOWIE

Konkurs zosta3 zorganizowany i przeprowadzony przez parafie Naj?wietszej Marii Panny Królowej |wiata w Stargardzie i LO nr II w Stargardzie.OBCHODY PATRONA SZKO?Y KARDYNA?A AUGUSTA HLONDAWYJAZD INTEGRACYJNY CA?EJ SZKO?Y DO S?ODKÓWKAPRZY MATCE BO?EJ SOLIDARNO|CIPIERWSZA ROWEROWA

Sobota 30 wrze?nia by3a naszym pierwszym rowerowym dniem w nowym roku szkolnym. Przy szumie wiatru i szumie kó3 naszych rowerów dojechali?my najpierw do dawnej przystani ?eglarskiej w Wierzchl?dzie, a nastepnie pieknej trawiastej pla?y w Koszewku. Nas3onecznieni i dotlenieni wrócili?my w radosnych nastrojach polnymi drogami i ?cie?k? rowerow? Stargard - Morzyczyn do naszych domów.KORONKA NA ULICACH MIASTA STARGARDU|MIECI DO |MIECI I .

29 wrze?nia w naszej szkole mia3a miejsce kolejna edycja Konkursu na Plakat, Scenke i Piosenke zwi?zanych z obchodami Dnia Sprz?tania |wiata. Has3em przewodnim by3o Nie ma ?mieci - s? surowce. Wszystkie klasy spisa3y sie na medal. Najpierw pieknie posprz?ta3y teren wokó3 szko3y, a nastepnie urzek3y zgromadzon? w szkolnej auli widownie swym aktorstwem, kunsztem plastycznym i wokalem. Dopingowali?my Czy?cioludkom w ich zmaganiach o zachowanie porz?dku w lesie, podziwiali?my dru?yne Skoobiego w próbach rozwik3ania ?mieciowej zagadki i w napieciu oczekiwali?my werdyktu s?du w procesie cz3owieka oskar?onego o degradowanie ?rodowiska. Komisja konkursu zdecydowa3a, ?e w tym roku ka?dy z uczestników zas3u?y3 na kawa3ek zwycieskiego tortu. Brawo Wy! Brawo My!Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly