www.swjozef.stargard.pl
Komunikaty

Do dnia 04 kwietnia (środa) do godziny 15:00 WYSTAWIENIE PROPONOWANYCH OCEN

Dnia 05 kwietnia (czwartek) odbędą się ZEBRANIA Z RODZICAMI

o godzinie 16:30 klasa II A, II B i III A

Do dnia 11 kwietnia (środa) do godziny 15:00 OSTATECZNE WYSTAWIENIE OCEN

Dnia 13 kwietnia (piątek) o godzinie 14:00 odbędzie się RADA PEDAGOGICZNA

W dniach 18 - 20 kwietnia (środa, czwartek i piątek) odbędą się EGZAMINY GIMNAZJALNE

18 kwietnia (środa) od godziny 9:00 z części humanistycznej
19 kwietnia (czwartek) od godziny 9:00 z części matematyczno - przyrodniczej
20 kwietnia (piątek) od godziny 9:00 z języka nowożytnego

Dnia 24 kwietnia (wtorek) wycieczka szkolna do DREZNA

Dnia 26 kwietnia (czwartek) obchodzimy w naszej szkole DZIEŃ ZIEMI

Dnia 27 kwietnia (piątek) organizujemy w naszej szkole
AKADEMIĘ Z OKAZJI 3 - MAJA

Dnia 30 kwietnia (poniedziałek) jest DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCHWykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor szkoly